Vælg selv hotel på Expedia

Det er dit eget ansvar at finde det ønskede hotel, som vi efterfølgende vil booke. Hotellets pris vil efterfølgende blive lagt til regningen.